Business coaching

Als ondernemer steek je veel energie in het realiseren van strategische, operationele of organisatorische bedrijfsdoelstellingen. Ondernemers kijken naar zichzelf en hun organisatie. Een organisatie zal succesvol zijn wanneer er vanuit een integrale visie op ondernemerschap wordt geopereerd. Ondernemers dienen dan ook zicht te hebben op hun kwaliteiten en aandachtsgebieden.

Business coaching richt zich op het verder ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van u als ondernemer. Vraagstukken worden in een wisselwerking van de diverse verantwoordelijkheidsgebieden van de organisatie belicht. Daarbij worden nieuwe perspectieven en een andere kijk en route naar het oplossen van vraagstukken ontwikkeld.

Business coaching is geen advisering, maar een ontwikkelingsproces met nieuwe inzichten. De coach scherpt de dagelijkse praktijk aan. De ondernemer zal worden uitgedaagd om nieuwe ideeën een kans te geven en strategieën te ontwikkelen.
Een gedegen analyse van u als ondernemer kan onderdeel zijn van een business coachingstraject.

Business coachingstrajecten worden met betrokken ondernemer (s) in een maatwerktraject vastgelegd. Hierin kunnen actuele vraagstukken een goed vertrekpunt zijn in het ontwikkelings proces. Ervaring leert dat effecten snel zichtbaar zijn.

Business coaching kan worden ingezet als een eenmalig project of als een repeterend op onderhoud gerichte coaching.