Home

Welkom bij Nout Nagtegaal Consulting

Nout Nagtegaal Consulting biedt een aantal diensten aan, gericht op professionals. Het kan hierbij gaan om persoonlijke ontwikkeling, carrière ontwikkeling, ontdekken van eigen kracht etc. Naast het individueel coachen van professionals zijn de diensten gericht op de context waarbinnen professioneel handelen plaats vindt: Samenwerken in een team, en het ontwikkelen van attituden binnen een veranderende organisatie.

Binnen veranderingsprocessen wordt vanuit een integrale visie op de samenhang van o.a. cultuuraspecten, communicatie, verantwoordelijkheden gezamenlijke en individuele competenties naar processen en de betekenis voor professionals gekeken.

Nout Nagtegaal Consulting is Birkman gecertificeerd. De Birkman methode is één van de middelen die wordt ingezet bij training en / of coaching trajecten.