Intervisie

Intervisie is een vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van collega's. Intervisie levert een bijdrage aan het op gang brengen van Kennismamagement, door het opsporen en toegankelijk maken van kennisbronnen.
Binnen een organisatie kan veel geleerd worden van elkaar. Begeleide intervisie structureert dit proces. Begeleide intervisie is bedoeld om in een aantal bijeenkomsten een gesprekstechniek aan te leren zodat teams zelfstandig intervisie kunnen vormgeven.
Veel medewerkers binnen organisaties hebben behoefte om van elkaar te leren, bepaalde situaties op het werk bespreekbaar te maken of een uitwisseling op gang te brengen. Intervisie is hiervoor een krachtig instrument en is breed inzetbaar bij:

  • Directieleden
  • Managers en teamleiders
  • Medewerkers van teams of werkunits
  • Professionals die naar verdieping / deskundigheidsbevordering op zoek zijn
  • Professionals die dagelijks te maken hebben met complexe vraagstukken.