Samenwerkings verband

Nout Nagtegaal Consulting maakt deel uit van een samenwerkingsverband, waarin kennis en ervaring uit diverse wetenschapsgebieden gebundeld wordt: organisatiekunde, psychologie, filosofie, bedrijfskunde en economie.

Het kennisnetwerk maakt het mogelijk om een diversiteit aan thema’s en vraagstukken te ondersteunen. Thema’s gericht op innovatiekracht, leiderschap, cultuurveranderingen, en HRM aspecten als: carrièreontwikkeling, persoonlijke ontwikkelingsplannen, etc. kunnen met gerichte kennis en ervaring optimaal worden ondersteund.
Binnen de Birkman Methode wordt gewerkt aan nieuwe toepassingen en maatwerkanalyses toegespitst op specifieke vragen vanuit de klant.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

 

cmc

C H A N G E......M A N A G E M E N T .....C O N S U L T A N T S

 

psaz

 

uweffectiviteit