Team Ontwikkeling

Teams hebben een steeds centralere rol gekregen in de structuur van organisaties en bij het bereiken van de organisatiedoelen.
De aanpak van Nout Nagtegaal Consulting kost een minimum aan team- tijd en levert  een maximum aan informatie en positieve energie. Geeft praktische handreikingen waarmee verbeteringen direct zichtbaar en voelbaar zijn. Levert respect op voor gedrag van anderen. Geeft ideale samenwerkingsverband aan.

Teamontwikkeling kan een bijdrage leveren aan de volgende vraagstukken:

  • Samenwerking met anderen
  • Omgaan met veranderingen
  • Organisatie en verantwoordelijkheid
  • Productiviteit, nemen van beslissingen

Naast functionele gebieden levert het een bijdrage aan het oplossen van verstoringen, zoals:

  • Gebrek aan rust
  • Stille weerstand (passsief- agressief gedrag)
  • Laag energieniveau bij activiteiten

Binnen een maatwerktraject wordt er gekeken naar logische stappen om de gewenste doelen te bereiken.